BİLGİSAYAR EĞİTİMLERİ

Bilgisayarlı Muhasebe

Günümüzde işletmelerde çalışanların, işleri düzenli takip edebilmeleri ve işyeri verimini artırmaları için Bilgisayarlı Muhasebe eğitimi almaları zorunlu hale gelmiştir.

 

Mesleği olmayıp meslek edinmek isteyenler,

Muhasebe Paket Programlarını öğrenmek isteyenler,

Alanında kendini geliştirmek isteyenler,

Bilgisayar ortamında muhasebesini tutmak isteyen işletme yöneticileri ve çalışanları

 

Kariyerinizde yükselmeniz için size destek olacak bir basamakta Bilgisayarlı Muhasebe eğitimi almaktan geçecektir.

                    "Geleceğe yapılan en iyi yatırım, eğitimdir."


          Bilgisayarlı Muhasebe Elemanları Görevleri
•    Muhasebe ile ilgili tüm belgeleri bilgisayara kaydeder.
•    İşyeri ile ilgili beyannameleri düzenleyerek ödenecek vergilerin tam ve zamanında ödenmesini sağlar.
•    Çalıştığı işyeri ile ilgili bilgi ve belgeleri dosyalar.
•    Çalıştığı işyerinin stok, banka, cari, kıymetli evrak, borç ve alacaklarını takip eder.
•    Firmanın diğer kurumlarla olan yazışmalarını hazırlar.
•    Muhasebe paket programlarını kullanır,
•    Mali tabloları düzenler,
•    İşletme kuruluş-kapanış işlemlerini ve ilgili kurumlara başvuru işlemlerini takip eder,
•    Muhasebeleştirme, maliyet hesaplama ve envanter işlemlerini yapar,
•    Raporlama ve yedekleme işlemlerini yapar.
•    İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular.
•    Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır.
•    Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur. 

 

Bilgisayarlı Muhasebe kursularımızda öğrencilerimize önce Genel Muhasebe eğitimleri teorik olarak verilir. Daha sonra teorik olarak öğrenilmiş olan bilgiler bilgisayar başında pratiğe geçirilir. Piyasada kullanılan muhasebe programlarından dört tanesi öğretilerek kurs tamamlanır.

 

Genel Muhasebe Teorik Eğitimi

 • Genel Muhasebe  
 • Tek düzen muhasebe
 • Şirketler muhasebesi    
 • Fatura, Kasa
 • Cari hesap
 • Çek ve senetler
 • Banka, stoklar
 • Bilançolar
 • Defter tutma
 • Beyannameler
 • Bordrolar

 

 

Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları 

ETA Muhasebe Programı 

LKS (Logo) Muhasebe Programı 

TABİM Muhasebe Programı

Zirve Muhasebe Programı

GMSS-2 Muhasebe Programı

LİKOM Muhasebe Programı

 

ALIM SATIM TANIMLARI
    - Ödeme-Tahsilat Planları
    - Malzeme Alış-Satış Fiyatlar
      Ayarlamaları, Dökümler
    - Hizmet, İndirim ve Masraf
      Kartı Tanımlamaları
    - Alış-Satış Koşulları
    - Satış Elemanları
     - Malzeme KDV ayarlamaları
      fiyat güncellemeleri

 

KASA İŞLEMLERİ
    - Kasa Bilgileri, Kasa İşlem 
    - Kasa, Cari Hesap, Fatura,
      Banka, Cek ,Senet
    - Muhasebe İşlemleri
    - Gider Pusulası
    - Verilen-Alınan Serbest
      Meslek Makbuzu İşlemleri  
      Yazdırılması
    - Toplu Fatura Basimi  
 

FATURA İŞLEMLERİ
    - Alış - Satış Faturaları
    - Hizmet Faturaları 
    - Fatura Raporları

STOK YÖNETİMİ 
    - Malzemeler
    - Verilen-Alinan Siparişler
    - Alış -Satış İrsaliyeleri
    - Diğer Malzeme Fişleri
    - Üretimden Giriş, Ambar Fiş.
    - Maliyetlendirme İşlemi Cost
    - Dönem Kapatma
    - Otomatik Sipariş Oluşturma
    - Envanter, Maliyet Raporları
    - Stok Ekstreleri ve Durum 
      Raporları

ÇEK-SENET
    - Çek-Senet Kartları
    - Bordrolar
    - Devir Çek Senetleri
    - Çek Raporları

BANKA
    - Bankalar ve Hesaplar
    - Banka Fiş Türleri Havaleler
    - Banka Durum Raporları
    - Banka Hesap Ekstreleri                               

UYGULAMALAR
    - Firma Tanımları 
    - Programa Giriş-Çıkış
    - Stok Tanımları
    - Cari Hesap, Siparişler
    - İrsaliyeler-Faturalar
    - Cek-Senet İşlemleri
    - Banka, Kasa İslemleri
    - Durum Bilgileri
    - Fatura Dökümleri
    - Stok Dökümleri,
    - Cari Hesap Dökümleri
    - Raporlama Sistemi
    - Rapor Filtreleri
    - Filtrelerin Dosyalanma
    - Rapor Üniteleri
    - Tasarım Genel
       Parametreleri
    - Tasarım Bilgileri
    - Rapor Bölümleri
    - Tanımlı Alanlar
    - Rapor Tasarımı
           

         
Kurs sonunda katılımcılara MEB onaylı sertifika verilmektedir.
 
DUYURULAR
Tümünü Göster

Ziya Gökalp Cad. Karanfil Sokak No:1 Nurettinbey İşhanı Kat 5 Kızılay / ANKARA   |   Tel : 0 312 433 00 40 - 433 47 40   |   Fax : 0 312 433 47 40