BİLGİSAYAR EĞİTİMLERİ

Microsoft SQL Server

Veritabanı, düzenli veriler topluluğudur. Geniş anlamıyla birbirleri ile ilişkili verilerin tekrarına yer vermeden çok amaçlı olarak depolanmasına olanak sağlayan yapıdır.

 Microsoft SQL Server en çok kullanılan veritabanı sunucu yazılımıdır. Veritabanlarının oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlayan kurumsal çaplı Veritabanı Yönetim Sistemidir. Dünyada en yoğun kullanılan yönetim sistemi SQL Server’dır. SQL Server’ı kullanarak verilerinizi dilediğiniz şekilde yönetebilirsiniz. Böylece istediğiniz verileri raporlayarak elde edebilirsiniz. 

 

SQL (Structured Query Language), ilişkisel veritabanı yönetim sistemlerinden veri almak, veritabanında bulunan veriyi düzenlemek veya sisteme veri girişi yapmak için kullanılan en populer sorgulama dilidir. SQL temelde, nesne-ilişkili (object-relational) veritabanı yönetim sistemlerini desteklemek için tasarlanmıştır. Fakat bu amacın ötesinde, ANSI ve ISO standartları tarafından belirlenmiş, birçok özelliğe sahiptir.

 

Günümüzde veri tabanı sistemleri, bankacılıktan otomotiv sanayisine, sağlık bilgi sistemlerinden şirket yönetimine, iletişim sistemlerinden hava taşımacılığına kadar geniş bir yelpazede kullanılan bilgisayar sistemlerinin veri alt yapısını oluşturmaktadır. Veri tabanı fiziksel olarak bilgileri tutarken mantıksal bir hiyerarşiye de sahiptir. Veri tabanı sistemlerinin kurulması, konfigürasyonun yapılması, tasarlanması, sorgulanması ve güvenliğinin sağlanması karmaşık bir hal almıştır. Bu karmaşılık veri tabanı sistemlerinin alt parçalarının oluşturulması ile çözülmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda veri tabanı yöneticiliği ve veri tabanı programcılığı kavramları ortaya çıkmıştır. Veri tabanı yöneticiliği, veri tabanı sistemlerinin kurulması, konfigürasyonu ve güvenliği ile ilgili işleri yaparken; veri tabanı programcılığı ise veri tabanının mantıksal tasarımı ve sorgulanması işlerini üstlenmiştir.

Kursumuzda SQL Server Veri Tabanı Yöneticiliği eğitiminde aşağıdaki konu başlıkları işlenmektedir.

 

    - Temel Veritabanı Konsepti 
               - SQL Server 2012 Bileşenleri
               - Veritabanı Tasarımı
               - Constraintler ve Tablolarla Çalışmak 
               - SQL ile Verileri Sorgulamak, Tabloları Birleştirmek ve Verileri Özetlemek
               - Veri Erişimini İyileştirmek ve İndeksler 
               - Viewlerle Çalışmak
               - Programlama Dili Olarak T–SQL
               - Fonksiyonlar–Stored Procedure ve Triggerlarla Çalışmak
               - Ortak Zamanlılık ve Transaction Kavramı
               - XML ile Çalışmak
               - Veritabanını Gözlemlemek
               - Veritabanını Yedeklemek ve Yedekten Dönmek
 

DUYURULAR
Tümünü Göster

Ziya Gökalp Cad. Karanfil Sokak No:1 Nurettinbey İşhanı Kat 5 Kızılay / ANKARA   |   Tel : 0 312 433 00 40 - 433 47 40   |   Fax : 0 312 433 47 40