Zabıt Katipliği alım ilanı yayınlandıZABIT KATİPLİĞİ ALIM İLANI

Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere;

          3606 Sözleşmeli Zabıt Katibi
            306 Kadrolu Zabıt  Katibi alınacak,

Başvurular:
26 Ocak 2015 Pazartesi günü başlayıp,
 6 Şubat 2015 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Uygulamalı sınav tarihi ve saati:
21 Şubat 2015 Cumartesi günü saat 09:00’da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş
hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Sözlü sınav tarihi ve saati:
9 Mart 2015 Pazartesi günü saat 09:00’da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Atama yapılacak yerlere ilişkin sayıları ve sınav birimi olarak Bakanlıkça uygun görülen
Adalet Komisyonlarını gösteren EK–1/A ve EK–1/B listeleri ve detaylı bilgi için tıklayınız.

Duyuru Arşivi
Ziya Gökalp Cad. Karanfil Sokak No:1 Nurettinbey İşhanı Kat 5 Kızılay / ANKARA   |   Tel : 0 312 433 00 40 - 433 47 40   |   Fax : 0 312 433 47 40